NAŠA VIZIJA 

  • Postati v svetovnem merilu vodilno in priznano podjetje na izbranih tržnih segmentih namenjenih najzahtevnejšim odjemalcem.
  • Našim odjemalcem si prizadevamo ustvariti dodano vrednost.

POSLANSTVO

  • Z našimi odjemalci si prizadevamo izgradnjo dolgoročnega sodelovanja.
  • Naše odjemalce zadovoljujemo z inovativnostjo, ustvarjalnostjo, fleksibilnostjo in dogovorjeno kakovostjo.
  • Vzpodbujamo številne talente naših zaposlenih, ne glede na njihovo starost, spol, vero ali zdravstveno stanje.

VREDNOTE

  • Gojimo visoko pripadnost zaposlenih podjetju
  • Izvajamo visoko kakovost storitev, stalno usmerjenost v razvoj in fleksibilnost in prilagodljivost.
  • Pričakujemo ustvarjalnost, navdih,  pripravljenost za spremembe, odgovornost, spoštovanje, zanimanje, dosežek, doslednost, etičnost in odličnost.
  • Preglednost v odnosu z zaposlenimi, našimi odjemaldi in dobavitelji, ter lokalnimi skupnostimi.
Scroll to Top