Lokalni dogodki

27 julij 2018

KOLEKTIVNI DOPUST 27 JULIJ – 11 AVGUST
Podjetje je v tem času v celoti zaprto.

9.maj 2018

Konus Konex d.o.o. je položil temeljni kamen in pričel z izgradnjo novega proizvodnega objekta za proizvodnjo netkanih materialov.
Z investicijo bo podjetje pridobilo nove kapacitete za širitev svojih ciljnih trgov.

slika – Novice.si

8. maj 2018

Kot lokalno, družbeno odgovorno podjetje, se zavzemamo tudi za ekologijo in ohranjanje ribjega zaroda v reki Dravinji. Zato smo sodelovali pri nakupu 154 kg
postrvi, ki jih je ribiška družina Slovenska Bistrica vložila v reko Dravinjo.

slika – Novice.si

27 julij 2018

KOLEKTIVNI DOPUST 27 JULIJ – 11 AVGUST
Podjetje je v tem terminu v celoti zaprto.

Scroll to Top